in , , ,

Değişen ve Dönüşen Ptt’de Finansal İşbirliği Atılımları

Değişen ve Dönüşen Ptt’de Finansal İşbirliği Atılımları

Dünya, özellikle son 10-15 yıldır bilgi ve iletişim teknolojileri bakımından muaz­zam bir dönüşüm içinde bulunuyor. Bu alanda yaşanan gelişmeler makro ve mik-ro ölçekte değişim yaratıyor, hayatın he­men her sahasına etki ediyor. Bu durum bireysel düzeyde kişilerin kullanım örün-tülerinin kayda değer şekilde değişmesi anlamına gelirken şirketler bağlamında ise strateji ve politikaların çağı yakalayan, inovatif bir perspektifle yeniden şekillen­dirilmesi gereğini ortaya çıkarıyor. Söz konusu küresel dinamiklerin etkilediği sektörler arasında yer alan posta sektörü özellikle son birkaç yıldır büyük bir dönü­şümden geçiyor. Etkililiğini ve verimliliği­ni muhafaza etmek, kârlılığını artırmak isteyen posta idareleri geleneksel posta hizmetlerine alternatif sahalara yöneliyor, faaliyet alanlarını genişletiyor. Bugün bu atılımlar sayesin­de küresel posta sektörü lojistikten bankacılığa, e-ticaretten sigortacılığa pek çok farklı konuda etkin çalışmalar yürüten dev bir oluşum niteliği taşıyor. Küresel posta sektörünün ki­lit kuruluşu Dünya Posta Birliği’nin (Universal Postal Union-UPU) nihai karar mekanizması niteliğindeki İdari Konsey’in Başkanlığını yürüten Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketimiz (PTT A.Ş.) ise bu oluşumun en önemli bileşenleri arasında yer alıyor. Şirketimizin hem yurt içinde birbiri ardı­na hayata geçirdiği başarılı projeler hem de küresel düzlemde­ki karar alıcı konumu sayesinde sektöre yön veriyor, postanın geleceğini şekillendiriyoruz.

PTT A.Ş. olarak hizmetlerimizi daha da ileriye taşımak, vatandaşımızın hayatını kolaylaştırmayı sürdürmek için çalışıyoruz.

Küresel gelişmeleri yakından takip ederek teknolojik atılımları strateji ve politikalarımıza entegre ediyor, ürün ve hizmetlerimizde çağı yakalayan inovasyonlar geliştiriyoruz. Türkiye’nin en yaygın hizmet ağı PTTBank ile kırsal kesimde ikamet eden ve bankacılık hiz­metlerine erişimi bulunmayan vatandaşlarımız başta olmak üzere tüm vatandaşlarımıza hizmet götürmede etkin bir ko­numdayız. Bu yönde atılan ilk adım olarak otomasyon alt­yapısının sağlanmasıyla birlikte işyerlerimizde bankacılık işlemleri yapılmaya başlanmıştır. Hiçbir banka şubesinin bulunmadığı 2 bin 155 yerleşim yerinde vatandaşımızın fi-nansal ihtiyaçlarını karşılayan Şirketimiz, bu yönüyle ülke­mizin en yaygın, en büyük tahsilat ve ödeme merkezi niteliği taşımaktadır. Yalnızca Türkiye’nin her yerine hizmet götürme değil, bu hizmetlerin kapsamını büyütme şiarıyla da hareket eden Şirketimiz kısa süre içinde PTTBank işlem kanallarını Pttmatikleri, internet bankacılığım ve mobil uygulamayı kapsayacak şekilde genişletmiştir. Türkiye genelinde sayısı 3 bin 51’i bulan ve başka hiçbir banka ATM’sinin olmadığı 174 yerleşim yerinde vatandaşımıza hizmet sunan Pttmatikler’de para çekme, havale, fatura tahsilatı, kredi kartı işlemleri, HGS yüklemesi ve finansal olmayan işlemler yapılabilmektedir. Ayrıca yurt içinde ve yurt dışında kulla­nılabilen ve Mart 2018 itibarıyla 8,7 milyon kullanıcısı bu­lunan Pttkart’a ilişkin Troy, Visa, MasterCard kuruluşları ile BKM Takas ve Hesaplaşma Sistemi üyelik süreçlerimizin ta­mamlandığını ve bu sayede kendi mülkiyetimizde olan kart ihracına başladığımızı da eklemek isterim.

İşbirlikleriyle Güçleniyoruz.

PTT A.Ş. olarak her zaman daha iyisini hedefleyen bir bakış açısı benimsiyor, 2023 vizyonumuz doğrultusunda bu tarihe kadar işyeri sayımızı 15 bine, çalışan sayımızı ise 100 bine çıkarmayı hedefliyoruz. Bu hedefin gerçekleştirilmesinde işbirlikleri tesis edilmesinin büyük önem taşıdığını, hizmet­leri geliştirmenin ve daha fazla kişiye ulaştırmanın yolunun değerli ortaklıklar tesis etmekten geçtiğini biliyoruz. Bu doğrultuda PTTBank olarak birçok farklı kurumla müşte­rek çalışmalar yürütüyoruz.

PTTBank olarak birçok farklı kurumla müşterek çalışmalar yürütüyoruz. Haziran 2018 itibarıyla toplam 440 kurum ve kuruluş ile 600 ayrı işbirliği projesine imza atmış bulunuyoruz.

Söz konusu işbirliklerinin önemli bir örneğini Şirketimiz, İBB-BELBİM, Turkcell, Türk Telekom, Denizbank ve Vakıf Katılım işbirliğiyle imza altına alınan “Ortak Ödeme Platformu” oluşturmaktadır. Vatandaşlarımızın para transferi, alışveriş, ulaşım gibi günlük hayatın farklı alanlarına dair işlemleri ko­laylıkla gerçekleştirmelerini sağlayacak proje kapsamında ha­yata geçirilecek Türkiye Kart ise finansal teknolojiler alanında yerli ve millî bir ürün niteliği taşıyacak. Türkiye Kart ile vatan­daşımız kaliteli finansal hizmetlere uygun fiyatla ulaşabilecek, ulaşım başta olmak üzere farklı ihtiyaçlarını tek bir kart ile karşılayabilecek, kayıt dışı faaliyetler kayıt altına alınabilecek. Şirketimizin yakın işbirliği içinde çalıştığı kurumlar arasında yer alan Gelir İdaresi Başkanlığı’na ait işlemlerin kapsamının genişletilmesi de yakın zamanda imza attığımız projeler ara­sında yer alıyor. Gelir İdaresi Başkanlığıyla yaptığımız pro­tokole göre, trafik cezası ile kara yolları geçiş ücreti ve idari para cezası tahsilatı gibi işyerlerimizde hâlihazırda bu ku­rumla ilgili gerçekleştirilen işlemlere ilaveten e-Tahsilat sis­temi üzerinden çevrimiçi işlemlere başladık. Bunun yanı sıra Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ile Gelir İdaresi Başkanlığı’na ait 6o’ın üzerinde verginin tahsilatı da işyerlerimizden ve in­ternet mobil uygulamamızdan gerçekleştirilmektedir. Ayrıca Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün tüm tahsilat işlemleri ile Muhasebat Genel Müdürlüğü’nün İmar Barışı tahsilatları işlemleri de PTT işyerlerinden yapılmaktadır. Karayolları Genel Müdürlüğü de yakın işbirliği içinde çalıştığımız kurum­lar arasında yer alıyor. Bu kapsamda Şirketimiz, HGS satış ve bakiye yükleme işlemlerini gerçekleştiriyor. Sistemin haya­ta geçtiği Eylül 2012’den bu yana 19 milyon 607 bin 241 adet etiket ve kart satışı yaptık.

Vatandaşın hayatını kolaylaştıran atılımlar

PTTBank olarak hem kamu hem özel sektörle, özellikle ban­kalarla işbirlikleri tesis ediyoruz. Birçok banka ile yürüttüğü­müz işbirlikleri kapsamında müşterilerimize kredi aracılık hizmeti veriyoruz. Hizmetlerimizde her zaman daha iyiyi he­defliyor, daha önce sunulmayan uygulamaları hayata geçiri­yoruz. Bu anlayışımızın bir örneği olan ve ilk kez bankalardan posta çeki hesaplarına para gönderilmesini mümkün kılan ParaPosta ürünümüz sayesinde müşterilerimiz yurt içinde İnteraktif Posta Çeki hesabından tüm bankalara, tüm banka­lardan posta çeki hesabına ve tüm bankalardan nakit/posta çeki hesabına para gönderebiliyor. Özetle bankacılıktaki EFT (Elektronik Fon Transferi), bugün PTT’nin işlemleri arasın­da yer alıyor. Yurt içi EFT işlemlerinin yanı sıra Uluslararası Para Transferi (UPT) ile yurt dışında isme, hesaba veya IBAN numarasına döviz transferi yapılabiliyor. Bankalarla hayata geçirdiğimiz işbirliklerinin diğer örnekleri arasında hesaba TL, dolar ve avro yatırma hizmeti ile kredi kartı ve bireysel kredi tahsilatı hizmetleri bulunuyor.Ülkemizin istikrarlı büyümesinin sür­dürülmesinde kritik rol oynayan özel sektör kuruluşları ile hayata geçirdi­ğimiz işbirlikleri yalnızca bankalarla sınırlı değil. Bu bağlamda menkul kıymetler borsasında işlem yapmak isteyen müşterilerimizin hesap açma süreçlerini ilgili kurumlar nezdinde yönetiyoruz. Ayrıca işyerlerimizde konsinye ürün satışı ile birçok kurum ve kuruluşun ürünlerinin satışına aracılık yapıyoruz.Geleneksel posta hizmetleri sunmanın çok ötesine geçerek birçok farklı sek­törde kaliteli hizmet veren bir holding olma yolunda emin adımlarla ilerleyen PTT A.Ş., önümüzdeki dönemde de inovatif ve teknoloji temelli çalışmala­rına devam edecek, hayatın her alanı­na dokunan hizmetlerle vatandaşın ya­şamını kolaylaştırmayı sürdürecektir. Dünyada ilk olacak Posta Katılım Ban-kası’nın kuruluş süreci tamamlanma aşamasına gelmiştir. Bu girişim, dün­ya postaları arasında faizsiz bankacı­lık yönü ile ilk, ülkemizde ise katılım bankaları arasında posta yönü ile ilk.Ülkemizin istikrarlı büyümesinin sür­dürülmesinde kritik rol oynayan özel sektör kuruluşları ile hayata geçirdi­ğimiz işbirlikleri yalnızca bankalarla sınırlı değil. Bu bağlamda menkul kıymetler borsasında işlem yapmak isteyen müşterilerimizin hesap açma süreçlerini ilgili kurumlar nezdinde yönetiyoruz. Ayrıca işyerlerimizde konsinye ürün satışı ile birçok kurum ve kuruluşun ürünlerinin satışına aracılık yapıyoruz.Geleneksel posta hizmetleri sunmanın çok ötesine geçerek birçok farklı sek­törde kaliteli hizmet veren bir holding olma yolunda emin adımlarla ilerleyen PTT A.Ş., önümüzdeki dönemde de inovatif ve teknoloji temelli çalışmala­rına devam edecek, hayatın her alanı­na dokunan hizmetlerle vatandaşın ya­şamını kolaylaştırmayı sürdürecektir. Dünyada ilk olacak Posta Katılım Ban-kası’nın kuruluş süreci tamamlanma aşamasına gelmiştir. Bu girişim, dün­ya postaları arasında faizsiz bankacı­lık yönü ile ilk, ülkemizde ise katılım bankaları arasında posta yönü ile ilk posta katılım bankası olacaktır. Posta Katılım Bankası, ülkemizdeki katılım bankası sektör payının artırılmasında etkin rol oynayacaktır.

Yorumlar

Cevap Yazın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Loading…

0

Comments

0 comments

Türkiye’de Bir İlk ” Engelsiz ePttAVM.com

PTT’den Hayatı Kolaylaştıran Yeni Hizmetler