in

Dünya'da Sigortacılık Tarihi

İlk sigortayı 5-6 bin yıl kadar önce Babilli tüccarların kullandığı sanılmaktadır. Bu sis­temde tüccara yükün ve taşıyan aracın değeri­nin yüzde 25’ine yakın bir faizle borç verilirdi. Eğer bir kaza sonucu mallar zarar görürse tüccar borcu ödemezdi. Bu sistemdeki yüksek faiz, bir anlamda tüccarın sigorta karşılığı olarak yaptığı ödemeydi.

Akdeniz’de gemicilik yapan Fenikeliler bu sigorta uygulamasını deniz ticaretine aktardı. Korsanlık ya da bir kaza sonucu yolculuk başarısızlığa uğrarsa, yol giderlerini karşıla­mak için alınan borç ödenmezdi. Geminin kendisi için de sigorta yapılıyordu. Fenikeliler’in bu konuda hazırlamış oldukları belgeler en eski sigorta kayıtlarını oluşturmaktadır.

Yunanlılar’ın ve Romalılar’ın da kullandığı bu sigorta türü deniz taşımacılığıyla ilgili olduğu için deniz sigortası olarak bilinirdi. 12. yüzyılda, İtalyan tüccarlar deniz sigortasını İngiltere’ye götürdüler. 17. yüzyıl boyunca İngiltere’de gemi sahipleri, denizciler ve tüc­carların bir araya geldikleri en gözde yerler­den biri Edward Lloyd’un Londra’daki kahvehanesiydi. Birçok sigorta anlaşması Lloyd’s adlı bu kahvehanede yapılırdı. 1688’de Lloyd’s deniz kazalarına karşı sigorta yapan iş adamlarının buluştukları bir tür kulüp olmuştu. Denize açılmak üzere olan bir geminin kaptanının adını, geminin gideceği yeri ve taşıdığı yükü belirten bir belge burada elden ele dolaşırdı. Bu belgeyi inceleyerek yolculu­ğun başarılı olacağına ve onu sigorta etmenin uygun olacağına inanan iş adamları belgenin altına adlarını ve bir kayıp durumunda ne kadar ödeme yapacaklarını yazardı. İngilizce’ de, “sigorta etmek” karşılığında kullanılan ve ‘”altına yazmak” anlamına gelen underwriting sözcüğü bu uygulamadan kaynaklanır. 18. yüzyıldan başlayarak deniz sigortacılığında ün kazanan Lloyd’s, günümüzde dünyanın dört bir yanından gelen denizcilikle ilgili haberle­rin toplandığı bir merkez durumuna gelmiştir. Okyanuslarda çalışan 18 binden fazla geminin hareketi sürekli olarak burada izlenmekte ve akla gelebilecek her türlü sigortacılık işlemi yapılmaktadır.

Halley kuyruklu yıldızının yörüngesini ilk kez hesaplamış olan İngiliz matematikçi ve astromi bilgini Edmond Halley, 1693’te Krali­yet Derneği’ne sunduğu yaşam tablolarıyla, yaşam sigortası alanında büyük bir katkıyı gerçekleştirmiştir. Belirli yaş gruplarındaki insanların kaç yıl daha yaşamalarının bekle­nebileceğini gösteren bu tablolar yaşam sigor­tası yapan sigortacılara değişik yaşlardaki insanların ne kadar sigorta primi ödemesi gerektiğini hesaplamakta yardımcı olur.

Yalnızca yaşam sigortası yapan ilk sigorta şirketinin 1706’da Londra’da kurulduğu sanıl­maktadır. 1759’da Pennsylvania’da kurulan Presbyterian Minister’s Fund of Philadelphia (Philadelphia Presbiteryen Papazlar Fonu) ABD’deki ilk sigortacılık şirketidir. Bu şirket yaşlı Presbiteryen papazların bakımı amacıyla kurulmuştu.

İlk yangın sigortası şirketleri 1666’daki Büyük Londra Yangını’ndan sonra ortaya çık­tı. Kendi itfaiye bölümleri de olan bu şirketler yangın sigortası yaptıkları kişilere sigorta edilen yapının dışına asılmak üzere yangın plakası denen metal amblemler verirlerdi. Yangın plakası olmayan bir yapıda yangın çıktığı zaman, gelen itfaiyecilerin ateşi sön­dürmeye çalışacaklarına durup yangını seyret­tikleri söylenir.

İlk Amerikan sigorta grubunu, ahşap yapı­larını yok edebilecek bir yangının yol açacağı kaybı paylaşmak isteyen dükkân sahipleri 1735’te kurdu. ABD’deki ilk yangın sigortası şirketi olan Philadelphia Contributorship’i ise 1752’de Benjamin Franklin kurmuştur. Çok sayıda sigorta şirketinin kurulmuş olduğu Connecticut eyaletinin Hartford kenti günü­müzde ABD’nin sigortacılık merkezi olarak tanınır.

Yorumlar

Cevap Yazın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Loading…

0

Comments

0 comments

Sigorta

Dünya Genelinde Sigorta Türleri