in , ,

Hayatı kolaylaştıran hizmet; E-Tahsilat

Hayatı kolaylaştıran hizmet; E-Tahsilat

Süreçlerin ve bir bütün olarak hayatın dijitalleşmesi, kulla­nım örüntülerinde ve alışkanlıklarda birçok değişimi bera­berinde getirdi. Hâlihazırda hayatımızın bir parçası olan teknolojilere her geçen gün yenilerinin eklenmesi, bir yandan yaşamı kolaylaştırırken bir yandan takip edilmesi gereken süreçlerin sayısını artırdı, evrak işini çoğalttı. Günümüz in­sanının hayatın hızına ayak uydurabilmek için adeta zaman­la yarıştığı düşünüldüğünde bu durumun yol açtığı zorlukları tahayyül etmek güç değil. Bu noktada, resmî süreçleri de kap­sayacak bir dijital dönüşümün önemi ortaya çıkıyor. Kısaca özetlemek gerekirse dijital dönüşüm, iş ve işlemlerin çevrimiçi platformlara taşınması ve bu bağlamda yeniden tanımlan­ması anlamına geliyor. Dijitalleşmenin tarihine baktığımızda ilk olarak analog kayıtların dijital ortama aktarıldığını, bir diğer ifadeyle otomasyonun tecrübe edildiğini görüyoruz. İş ve işlemlerin dijital platforma taşınmasının ardından kapsamının genişletilmesi, verimliliğin artırılması ve sunulan hizmetlerin daha etkin kılınması için atılan adım­lar ise dijital dönüşüm başlığı altında ele alınıyor. Hem dev­letlerin hem şirketlerin gündeminde önemli yere sahip olan dijital dönüşüm, inovatif ve sürdürülebilir bir bakış açısıyla desteklendiğinde önemli avantajlar sunuyor.

 

 

Dijital dönüşümün öncüsü: PTT A.Ş.

178 yıllık deneyimini çağı yakalayan perspektif ve stratejilerle harmanlayan Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT A.Ş.) Türkiye’de dijital dönüşümün öncü kurumları arasında yer alıyor. İnsan merkezli bir hizmet anlayışını benimseyen ve vatandaşın hayatım kolaylaştırmayı şiar edinen Şirket, Türkiye genelinde 158’i mobil 5 bini aşkın işyeri ve 3 binin üzerinde Pttmatik’le faaliyet gösteriyor. Hiçbir banka şube­sinin bulunmadığı 2 bin 155 yerleşim yerinde finansal ihtiyaçları karşılayan PTT A.Ş., hiçbir banka ATM’sinin olmadığı 174 yerleşim yerinde de vatandaşa hizmet götürüyor.

Türkiye’nin en yaygın hizmet ağına sahip olan PTT A.Ş., de­ğişim ve dönüşüm sürecinde hem kendi ürün ve hizmetlerini güncelleyip yenilerini geliştiriyor hem de başka kurumlarla yaptığı işbirlikleriyle vatandaşın hayatını kolaylaştırıyor. PTT işyerlerinde 41 farklı kuruma ait 59 işlem çeşidinin tah­silatı dakikalar içinde tamamlanabiliyor. Şirket, yakın za­manda hayata geçirdiği işbirlikleriyle söz konusu işlemlerin elektronik ortama taşınması yolunda önemli adımlar attı. PTT A.Ş.’nin Gelir İdaresi Başkanlığı ile imzaladığı protokol çerçevesinde aralarında trafik idari para cezası, karayolla­rı geçiş ücreti ve idari para cezası, Motorlu Taşıtlar Vergisi, Karayolu Taşıma Kanunu cezası, yıllık gelir vergisi, 6001 sayı­lı Kanunun 30/2 maddesi gereğince verilen idari para cezası, yurt dışı çıkış harcı, pasaport harcı ve yolcu beraberinde ge­tirilen telefonların kullanım izin harcının da bulunduğu çok sayıda tahsilat işlemi e-tahsilat sistemi üzerinden çevrimiçi olarak gerçekleştirilebiliyor. Ayrıca, tapu ve kadastro harç­ları ile döner sermaye hizmet bedelleri ve Muhasebat Genel Müdürlüğü ödemelerinde de e-tahsilat kolaylığından yarar­lanılabiliyor. Söz konusu ödeme işlemleri PTT işyerlerindeki gişelerden posta web sistemine giriş yapılarak ve ilgili siste­min e-tahsilat menüsünden faydalanılarak tamamlanıyor.

Yorumlar

Cevap Yazın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Loading…

0

Comments

0 comments

PTT’den yeni işyerleri ve Pttmatik’ler

Küresel Ekonominin Prestijli Buluşması