in

Rusya’da Sosyalizmin Başlangıcı

sos

Rusya’da Sosyalizm

Rusya‘da 19. yüzyılda koşullar Avrupa’dan farklıydı. Sanayi gelişimi daha yavaş olan, serflik kurumunun varlığını koruduğu Rusya’ da, işçi sınıfı henüz yeterince güçlü değildi. Bu nedenle ilk başlarda sol hareket daha çok köylülere yöneldi. Rusya’ da sosyalizmin kapitalizm aşaması atlanarak kurulabileceğini düşünen Narodnikler, kırsal alanlara giderek köylüleri örgütlemeye çalıştılar. Bunlardan bir bölümü köylüleri ayaklan­dırmayı başaramayınca, devleti zayıflatmak ve reform yapmaya zorlamak amacıyla şiddet eylemlerine yöneldiler ve 1881’de düzenledik­leri bir suikast sonunda Çar II. Aleksandr’ı öldürdüler.

Rusya‘da ilk Marksist örgüt, Georgi Plehanov’un kurduğu Emeğin Kurtuluşu oldu. Narodnikler’i eleştiren Plehanov, sosyalist hare­ketin giderek gelişen işçi sınıfına dayanması gerektiğini savundu.

Rus Sosyal Demokrat İşçi Partisi 1898’de Minsk’te toplanan
I. Kongre’de kuruldu, ama delegelerin ço­ğu kongreden sonra tutuklandığı için gerçek bir parti oluşu 1903’te Londra’da gerçek­leşti. Bu kongrede, daha sonra Ekim Devrimi’nin önderi olan Vladimir İlyiç Lenin’in sosyalist devrimi gerçekleştirecek partinin sıkı disiplinli ve merkezi bir yapıda olması gerekliliği düşüncesi parti içinde Bolşevikler (çoğun­luk) ve Menşevikler (azınlık) olarak iki gru­bun doğmasına yol açtı. Lenin’in önderliğindeki Bolşevikler ile daha kitlesel ve gevşek bir parti örgütünü savunan Menşevikler arasındaki görüş ayrılık­ları 1912’de partinin ikiye bölünmesine yol açtı.
1917’de gerçekleştirilen Şubat Devrimi ve ardından Bolşevikler’in önderliğinde yapılan Ekim Devrimi ile Rusya’da dünyanın ilk sosyalist devleti kuruldu.

Yorumlar

Cevap Yazın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Loading…

0

Comments

0 comments

Avrupa Sosyalizminin Çarpıklığı

III. Enternasyonal ve Savaş Sonrası Sosyalizm’de olanlar