in

Türkiye'de Sigortacılık Nedir?

Türkiye’de sigortacılığın başlaması Avrupa’ya göre oldukça geç olmuştur. 1870 Beyoğlu yangınında, Avrupa’daki sigorta şirketlerine sigorta yaptırmış olanların zararlarını sigorta­nın ödemesi toplumda sigortaya karşı bir ilgi uyandırdı. Bu ortamı değerlendiren üç İngiliz sigorta şirketi İstanbul’da çalışmaya başladı. Bunu başka yabancı sigorta şirketlerinin gelişi izledi. 1893’te Osmanlı Umumi Sigorta Kum­panyası adıyla ilk Osmanlı sigorta şirketi kuruldu. Şirketin ortakları arasında Düyun-ı Umumiye, Osmanlı Bankası, Reji İdaresi vardı. Büyük İstanbul yangınlarının da etki­siyle 19. yüzyıl sonlarında sigorta şirketleri hızla çoğaldı. 1900’de 44 sigorta acentesi İstanbul’da toplanarak bir dernek kurdu. Sigortacılıktaki bu gelişmelere karşın bu alan­daki ilk yasal düzenleme ancak 1906’da ger­çekleşti. Bu tarihte çıkarılan Deniz Ticaret Kanunu’na sigortacılıkla ilgili bir bölüm ko­narak sigortacılığın tanımı, tarafların hak ve yükümlülükleri gibi konular düzenlendi. Da­ha sonra II. Meşrutiyet (1908) döneminde bu alanda yeni yasal düzenlemeler yapıldı. I. Dünya Savaşı sırasında yabancı sigorta şirket­lerinin çalışmaları aksayınca İttihad-ı Milli Osmanlı Sigorta Şirketi kuruldu. Yabancı sermayeyle kurulan bu şirketi, gene yabancı sigorta şirketlerinin girişimiyle kurulan Şark Sigorta (1922) ve Milli Sigorta (1924) şirketle­ri izledi. Cumhuriyet döneminde çıkarılan bir yasayla (1924) sigorta işlemlerinin Türkçe yapılması kabul edildi. 1925’te İş Bankası ve Ziraat Bankası’nın ortaklığıyla ilk ulusal si­gorta şirketi olan Anadolu Sigorta kuruldu. 1927’de çıkarılan bir yasayla Türkiye’de çalı­şacak sigorta şirketlerinin Ticaret Bakanlı­ğından izin alması zorunluluğu getirildi. 1929’da çıkarılan bir yasayla da Türkiye’de reasürans sözleşmesi yapma hakkı, İş Banka­sı’nın kuracağı bir şirkete bırakıldı. İş Bankası bu amaçla Milli Reasürans Türk AŞ’yi kurdu. Sümerbank’ın kurduğu Güven Sigorta 1935’te çalışmaya başladı.

II. Dünya Savaşı (1939-45) döneminde savaş dışında kalmış olan Türkiye’de sigorta­cılık gelişti. Doğan Sigorta, Halk Sigorta, Genel Sigorta, Şeker Sigorta, Güneş Sigorta, Ray Sigorta, Başak Sigorta gibi birçok sigorta şirketi savaş yıllarında ya da savaş sonrasında kuruldu. 1960’ta Türkiye Sigorta ve Reasü­rans Şirketleri Birliği oluşturuldu. 1989’da si­gorta şirketlerinin denetimi Hazine ve Dış Ti­caret Müsteşarlığına verildi. 1989’da Türki­ye’de sigortacılık alanında 24 yerli, 17 yabancı sigorta şirketi ve üç reasürans şirketi çalış­maktaydı. Son yıllarda görülen hızlı gelişme­ye karşın, Türkiye’de sigortacılık Avrupa ül­kelerindeki sigortacılığa göre oldukça geridir. 1984’te 85 milyar Türk Lirası olan toplam si­gorta primleri, 1989’da 1.056 milyar Türk Li-rası’na çıkmıştır. Son yıllarda toplam sigorta işlemleri içinde yaşam sigortasının payı da art­maktadır. 1984’te toplam primlerin yüzde l’ini biraz geçen yaşam sigortası primleri 1989’da yüzde 15’e yaklaşmıştır.

Türkiye’deki sigortacılığın ilginç bir yönü de Avrupa ülkelerinde görülen gelişimin ter­sine, Türkiye’de sigorta şirketlerinin banka­lardan kaynaklanmış olmasıdır. Oysa Avru­pa’da sigortacılık bankacılıktan bağımsız ola­rak gelişmiş ve zamanla biriken sigorta fonları bankaların kurulmasında kullanılmıştır.

Yorumlar

Cevap Yazın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Loading…

0

Comments

0 comments

Dünya Genelinde Sigorta Türleri

Ziraat Bankası Müşteri Temsilcisine direk bağlanmak Çok Kolay